Manuál

Složitější větvení příběhu - Používání Selectorů

Představme si, že se náš příběh odehrává v zemi, ve které žijí dva dominantní národy a každý národ má své území. Mezi nimi je ale malá oblast, která nikomu nepatří. Je tu jen několik vesniček. Náš příběh se částečně v těchto oblastech odehrává. Některé vesničky více tíhnou k jednomu či druhému národu. Proto se budou vesničané chovat přátelsky či nepřátelsky, když náš hrdina dorazí do jedné z vesnic, podle toho, ke kterému národu přísluší.

Vezmeme tedy příklad dvou národů (viz tvorba postavy) a postavíme postavu do situace, kdy právě do jedné takové vesnice dorazila. Předpokládáme, že jsme už naše národy přidali v nastavení tvorby postavy.

Vesnice je více přikloněná Sibariům a Majtaly nemá v lásce. Vytvoříme tedy stav, kdy postava stojí před vesnicí a rozhoduje se, jestli do vesnice vkročí, nebo ne. Následně připravíme stav, ve kterém se příběh odvíjí poté, co dorazila postava jako Sibari a druhý stav ve kterém je Majatal.

Pravým tlačítkem vyvoláme kontextovou nabídku a vybereme z akcí Selector.

Mimo běžných věcí, jako je pracovní popisek akce a popisku pro čtenáře, je třeba vyplnit, na jaký ze Selectorů chceme reagovat. Vybereme tedy námi stvořený národ. Níže vybereme, pro kterou možnost chceme přidat výjimku. Vesničané budou nepřátelští na člena majatalského národa, proto z nabídky vybereme Majatalové.

Jako poslední musíme vyplnit čísla stavů, kam bude postava odeslána. Do stavu č.3 bude přesunut Majatal a do stavu č.4 všichni ostatní.

Použití Selectorů na vytvoření různých začátků.

Selector se dá také použít k vytvoření rozdílných startů jednotlivých národů, gangů, ras, ....

Pokud jako startovní stav v nastavení příběhu nastavíme holder ( viz práce s Holdery ) a z něj poté vytvoříme akci Selectoru, ihned po spuštění se postava ocitne buď v tom či onom stavu.

Celý příběh se může odvíjet úplně jinak pro členy jednotlivých národů, v našem případě se liší jejich startovní pozice, Majatalové žijí na severu, ale Sibariové na jihu. Úkol hrdiny je ale stejný, vyřešit tento staletý problém nesnášenlivosti. Liší se tedy jejich cesta k hranici, kde se příběh odehrává, ale dále je podobná. Jen v některých klíčových momentech se opět rozdělí.

Thanks for your support. We appreciate it!