Manuál

Tvorba postavy

V každém příběhu vystupuje čtenář/hráč jako postava. Hrdina, který má svou historii, charakteristické vlastnosti i nějaké přesvědčení. Pohybuje se ve světě, ve kterém mohou žít různé rasy nebo národy. Někteří obyvatelé těchto světů se hlásí k různým náboženským skupinám, sektám či gangům.

Proto i Vy ve svém světě máte možnost vytvořit množství těchto voleb.

V menu Nastavení vybereme možnost Postava.

První z možností je vytvořit takzvaný Selector.

SELEKTOR

Pomocí tohoto mechanismu je možné přidat libovolnou "výběrovou vlastnost". Typickým příkladem takové vlastnosti mohou být již zmíněná náboženství, rody, rasy, gangy, národy...

Řekněme, že v našem světě žijí národy dva. Jejich území jsou rozdělena hraniční \\stezkou a panuje mezi nimi jistá nevraživost už po několik staletí. Naše postava žije v příhraniční oblasti. Hráč si může vybrat, k jakému z národů přísluší. Řekněme, že severní národ je spíše válečný, statní muži a svalnaté ženy. Jižní národ, protože je od přírody spíše slabší, spoléhá na svou nadprůměrnou inteligenci a důvtip.

Pokud se tedy hráč rozhodne pro jeden z těchto národů, chceme upravit jeho vlastnosti. Jako seveřanovi mu přidáme bonus k síle a odolnosti, ale snížíme inteligenci. Jižanům nastavíme bonus v opačném smyslu.

Na základě součtu základních vlastností postavy a všech bonusů se vyhodnocují jednotlivé události ve Vašem příběhu.

(viz Akce : role Vlastnosti))

pozn.: je možné vytvořit libovolné množství národů, je ale nutné, aby bylo vždy z čeho vybírat, proto je minimální počet nastaven na 2.

Jednou z vlastností postavy je tedy nyní národ a než začne čtenář hltat váš příbeh, bude vyzván aby si vybral jeden z Vámi zadaných národů. Je vhodné zmínit se o obou národech v prologu, aby se o nich čtenář dozvěděl více a mohl se lépe rozhodovat.

Námi vytvořený národ ale nemusí nutně bonusem upravovat vlastnosti postavy. Selector je možné použít také k větvení příběhu.

(viz Akce: role Selectoru)

Thanks for your support. We appreciate it!